Skip to main content

พิธีไทยยามเช้าที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ กระหน่ำจนขบวนขันหมากไม่สามารถเดินเข้าพิธีได้ตามแผน ต้องปรับให้แห่ขันหมากกันบนเรือนไทยเพื่อจะได้ไม่ต้องเปียกปอนกันมากจนเกินไป ไม่ว่าสถานการณ์จะบีบคั้นแค่ไหน ความงดงามในพิธีไทยยังคงมีมนต์ขลังมิเสื่อมคลายครับพี่น้อง