งานพิธีไทย Bouquet&Craig

งานพิธีเช้าที่พิพิธภัณฑ์จิมทอมป์สัน เรียบง่าย และงดงาม