Dr.PLA & Dr.CHUT @ NIGHT

ขอบคุณดร.ปลา&ดร.ฉัตรที่มอบความไว้วางใจอีกครั้งให้ป้าชูทำหน้าที่บันทึกภาพงานสำคัญในบรรยากาศที่งดงามของห้องชมวัง งานนี้ป้าชูขอคู่บ่าวสาวว่าเราจะไม่ใช้แบ็คดร็อปโดยเด็ดขาด เราจะใช้ฉากหลังในการถ่ายรูปเป็นพระบรมมหาราชวัง ซึ่ีงภาพที่ออกมาก็ดูอลังการงดงามดั่งตั้งใจครับ