ถ่ายภาพ งานแต่งงาน Royal Wedding Day กษัตริย์จิกมี่ แห่งภูฏาน by ช่างภาพ ป้าชู

ภาพถ่าย งานแต่งงาน Royal Wedding Day กษัตริย์จิกมี่ แห่งภูฏาน by ช่างภาพ ป้าชู

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกในวันที่ 6 พ.ย. 2551