ถ่ายภาพ ELITE BOXING THAILAND VS CHALLENGERS by ช่างภาพ ป้าชู

ทดลองถ่ายภาพในระยะไกล โดยการใช้เลนส์ 300 มม.