ถ่ายภาพ งานกอล์ฟ THE ROYAL TROPHY 2011 DAY 2 by ช่างภาพ ป้าชู

ถ่ายภาพ งานกอล์ฟ THE ROYAL TROPHY 2011 DAY 2 by ช่างภาพ ป้าชู